DFS

Lærkereden er en del af “DFS”
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler

DFS Vision

Danmarks børn skal høre om Gud
Visionen er vores drøm. Måske er den uopnåelig, men det er altid vores pejlemærke.

DFS Mission

Vi vil inspirere til, at flere børn i Danmark skal høre om Gud
Missionen beskriver, hvordan vi vil nå drømmen. Det gør vi ved at inspirere ledere – der fortæller om Gud.

DFS Værdier

  • at se den enkeltes værdi
    Hver enkelt skal se og erfare sin egen værdi som skabt, villet og elsket af Gud.
  • at bygge trygge relationer
    Tryghed i relationer er vigtig for, at den enkelte kan trives, vokse og åbne sig i fællesskabet.
  • at være rummelige fællesskaber
    Der er plads til alle.