GDPR

Juli 2022

Kære forældre/værge til deltager på Børnelejr, og Juniorlejr på Lærkereden.

Fra slutningen af maj 2018 gælder nye EU-regler for håndtering af persondata. Tanken bagforordningen er, at persondata skal behandles på et ordentligt, forsvarligt og veldokumenteret grundlag. Disse forordninger ønsker vi naturligvis at efterleve!

Dit/jeres barn står på deltagerlisten for Børnelejr/Juniorlejr Lærkereden. Det betyder, at vi har mulighed for at tilsende vores aktuelle program og for nogles vedkommende, at vi også kan udsende aktuelle informationer pr. brev eller mail, f.eks. forårsbrev og oplysninger om næste års lejre.

Kontaktoplysningerne på vores deltagerliste er tilgængelige for lejrlederne for Lærkereden.

Oplysninger om deltagere i 2022 gemmes indtil sommeren 2023, samt længere, hvis det er nødvendigt af regnskabsmæssige årsager (regnskabsbilag). Alle regnskabsbilag opbevares i 5 år jf. bogføringsloven. Disse regnskabsoplysninger opbevares sikkert hos kassereren.

For at vi fortsat har mulighed for at benytte dit/jeres barns kontaktoplysninger på deltagerlisten, vil vi derfor bede om diskriftlige samtykke til dette. 

Et samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage, hvorefter deltageren øjeblikkeligt skal slettes fra deltagerlisten.

Med venlig hilsen og med håb om forståelse for jeres ulejlighed

Lejrlederne,
Børnelejr/Juniorlejr på Lærkereden